มุมคนไทย

บริการคนไทย

ข้อมูลสำหรับชาวไทยในเม็กซิโก

ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

  • ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศเม็กซิโก
  • การขอวีซ่า
  • สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
  • การเดินทาง
  • ข้อแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยว

 

เวบไซต์แนะนำ

 

ข้อมูลสำหรับนักธุรกิจไทย

  • ข้อมูลศักยภาพรัฐต่าง ๆ ในเม็กซิโก
  • เขตเศรษฐกิจพิเศษเม็กซิโก
  • เม็กซิโก 4.0

Embajada de Tailandia en México

Dirección: Paseo de las Palmas No.1610 Lomas de Chapultepec México D.F. 11000
Email: thaimex@prodigy.net.mx
Teléfono: (+52-55) 5540 4551, 5540 a 4529
Fax: (52-55) 5540 - 4817

 

Suscríbete al Boletín

Para recibir el boletín mensual de la Embajada, favor de suscribir su correo aqui:

Redes Sociales

fbnewttnewinstnewytnew