ข้อมูลด้านการแพทย์ สาธารณสุข และชีวเภสัชภัณฑ์ของคิวบา

Publicado en มุมคนไทย

ข้อมูลด้านการแพทย์

1. ชีวเภสัชภัณฑ์คิวบา

    - BioCubaFarma (Group of Cuban Holding Enterprises in Biotechnology and Pharmaceutical Industries) 

    - Center for Genetic Engineering and Biotechnology (CIGB)

    - Center of Molecular Immunology

    - Finlay Vaccine Institute (IFV) 

    - National Center for Bioproducts (BioCen)

 

2. การดูแลควบคุมยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์

    - Center for State Control of Drugs and Medical Devices (CECMED)

 

3. การทดลองทางคลีนิก

   - National Coordinating Center of Clinical Trials (CENCEC)

   - Institute of Oncology and Radiobiology (INOR)