ลงทะเบียนคนไทย

ลงทะเบียนคนไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโกขอความร่วมมือชาวไทยที่เดินทางมาพำนักอยูในประเทศเม็กซิโก กัวเตมาลา ฮอนดูรัส นิการากัว หรือ คิวบา เป็นระยะเวลามากกว่า 1 ปี ทำการลงทะเบียนคนไทย เพื่อที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้ทราบจำนวนคนไทยที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ แจ้งข่าวสารข้อมูลและเชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือคนไทยในกรณีฉุกเฉิน

ข้อมูลที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับแจ้งจากการลงทะเบียนจะเก็บเป็นความลับ และจะไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลผู้ลงทะเบียนให้หน่วยงานหรือบุคคลอื่นทราบ หากจำเป็นต้องมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ จะขออนุญาตจากผู้ลงทะเบียนก่อน

โดยสามารถเข้าไปกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนได้ ที่นี่

Thailand Embassy in Mexico

Adress: Paseo de las Palmas No.1610 Lomas de Chapultepec México D.F. 11000
Email: thaimex@prodigy.net.mx
Phone: (+52-55) 5540 4551, 5540 a 4529
Fax: (52-55) 5540 - 4817

 

Subscribe to newsletter

To receive the monthly newsletter from the Embassy, please subscribe your email here: