การขอวีซ่า

การขอวีซ่า (Visa Application)

ชาวไทยที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา จำเป็นต้องขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศเม็กซิโก ทั้งนี้หากท่านมีวีซ่าสหรัฐอเมริกาอยู่แล้ว ท่านสามารถเดินทางเข้าเม็กซิโกได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่าเม็กซิโกอีก โดยสามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 180 วัน

หากท่านประสงค์ที่จะขอวีซ่าเม็กซิโก กรุณาติดต่อสถานเอกอัครราชทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทยได้ที่

อาคาร Thai Wah Tower I ชั้น 20

21/60-62, ถ. สาธร, กรุงเทพฯ, 10120

โทรศัพท์ 0-2285-0995 และ 0-2285-0815 ถึง 18

โทรสาร 0-2285-0667

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://embamex.sre.gob.mx/tailandia

Thailand Embassy in Mexico

Adress: Paseo de las Palmas No.1610 Lomas de Chapultepec México D.F. 11000
Email: thaimex@prodigy.net.mx
Phone: (+52-55) 5540 4551, 5540 a 4529
Fax: (52-55) 5540 - 4817

 

Subscribe to newsletter

To receive the monthly newsletter from the Embassy, please subscribe your email here: