ลงทะเบียนออนไลน์

Written by DistritoWeb. Posted in Passpor

1.      กรุณากรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มข้างล่าง เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อลงทะเบียนการขอทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์กับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก เมื่อท่านกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว กรุณากด Submit และระบบจะแสดงเลขที่คำร้อง (Reference Number) ของท่านให้ทราบ เพื่อนำไปชำระเงินกับธนาคาร (หากท่านไม่มี Reference Number ธนาคารจะไม่รับชำระเงินของท่าน)

2.      การกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ในหน้านี้ไม่ใช่แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้ร้องจะต้องกรอกด้วยลายมือและนำมายื่นกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันนัดหมาย (แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทาง กดที่นี่

Thailand Embassy in Mexico

Adress: Paseo de las Palmas No.1610 Lomas de Chapultepec México D.F. 11000
Email: thaimex@prodigy.net.mx
Phone: (+52-55) 5540 4551, 5540 a 4529
Fax: (52-55) 5540 - 4817

 

Subscribe to newsletter

To receive the monthly newsletter from the Embassy, please subscribe your email here: