ประกาศที่ 1/2564 เรื่อง การปรับปรุงค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

11 Mar, 2021 Visto 432 veces
(0 votos)

 

ประกาศที่ 1/2564 เรื่อง การปรับปรุงค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

*** บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ) สามารถยื่นคำขอมีหนังสือเดินทางทั่วไปได้ 2 แบบ ***

  1. หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปอายุ 5 ปี ค่าธรรมเนียม 40.00 ดอลลาร์สหรัฐ
  2. หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปอายุ 10 ปี ค่าธรรมเนียม 55.00 ดอลลาร์สหรัฐ

ยกเว้นในกรณียื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทางครั้งแรกในต่างประเทศที่ผู้ร้องมีชื่อในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร แต่ยังไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ให้ออกหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปที่มีอายุ 5 ปี เท่านั้น เมื่อผู้ร้อง (ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว) ได้ดำเนินการทางทะเบียนราษฎรเสร็จสิ้นแล้ว (ยื่นเรื่องด้วยตนเองที่กรมการปกครอง/หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน) จึงจะสามารถยื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปอายุ 10 ปีได้

 ผู้ร้องท่านใดที่สนใจยื่นคำร้องทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailatinamerica.net/mexico/index.php/en/consular-services/passport/epassport

 

fees.passport10yrs

Visto 432 veces Modificado por última vez en Viernes, 12 Marzo 2021 21:50
Inicia sesión para enviar comentarios

Embajada de Tailandia en México

Dirección: Paseo de las Palmas No.1610 Lomas de Chapultepec México D.F. 11000
Email: thaimex@prodigy.net.mx
Teléfono: (+52-55) 5540 4551, 5540 a 4529
Fax: (52-55) 5540 - 4817

 

Suscríbete al Boletín

Para recibir el boletín mensual de la Embajada, favor de suscribir su correo aqui:

Redes Sociales

fbnewttnewinstnewytnew