แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดทำแผ่นพับเกี่ยวกับแผนอพยพและแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินสำหรับชาวไทยในเม็กซิโก และขอแนะนำให้ทุกท่านมีติดบ้านเอาไว้ เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเองในยามฉุกเฉิน โดยสามารถ ดาวน์โหลด ได้ที่นี่ (click)

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆ ขึ้น ขอให้ทุกท่านตั้งสติ และปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้ หรือติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่หมายเลขฉุกเฉิน (ตลอด 24 ชั่วโมง) (045)55 2564 2662

รณีเกิดเหตุอาชญากรรม หรือเหตุร้ายอื่นๆ

- ให้ติดต่อแจ้งตำรวจที่เบอร์โทรศัพท์ 066 (เขตกรุงเม็กซิโก) 

- ในกรณีแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย (อาชญากรรม/ฆาตกรรม)  ให้ติดต่อแจ้งตำรวจที่เบอร์โทรศัพท์ 060

- คำศัพท์ภาษาสเปนที่สำคัญ

 • ¡Ayuda!                                    ช่วยด้วย
 • Me robaron…                            ฉันถูกขโมย ..
 • Se me perdieron…                     ฉันทำ ... หาย
 • Me asaltaron                             ฉันถูกปล้น/จี้
 • Me pegaron                              ฉันถูกชกต่อย
 • Homicidio                                 การฆาตกรรม

 

กรณีเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวง

- ให้ติดต่อตำรวจทางหลวงที่เบอร์โทรศัพท์ 5684 – 2142

- คำศัพท์ภาษาสเปนที่สำคัญ

 • Se descompuso mi coche       รถฉันเสีย
 • Se acabó la gasolina                น้ำมันหมด
 • Ahora estoy en/por …             ตอนนี้ฉันอยู่ที่/แถวๆ ...

               

กรณีเจ็บป่วย หรือเกิดเหตุฉุกเฉินและต้องการเรียกรถพยาบาล

- ให้ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 065 หรือ 5557 – 5757(Cruz Roja)

- คำศัพท์ภาษาสเปนที่สำคัญ

 • Emergencia                            ฉุกเฉิน
 • Necesito una ambulancia        ฉันต้องการรถพยาบาล
 • Lo más pronto posible            เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

 

กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้

- ให้ติดต่อเบอร์ 068 หรือ 5768 – 8261 แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเรียกรถดับเพลิง

- อย่าพยายามดับเพลิงด้วยตนเอง

- คำศัพท์ภาษาสเปนที่สำคัญ

 • Incendio                                                  เหตุเพลิงไหม้/อัคคีภัย
 • Bombero                                                 พนักงานดับเพลิง
 • Se necesita un camión de bomberos          ฉันต้องการรถดับเพลิง

 

กรณีเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง

ในขณะเกิดแผ่นดินไหวต้องใจเย็น อย่าลนลานตกใจ ให้ตั้งสติและปฏิบัติดังนี้

                                - หลบเข้าไปใต้โต๊ะป้องกันตนเอง ไม่ควรรีบหนีออกนอกสถานที่

                                - ปิดแก๊สและเตาต่างๆให้หมด

                                - ต้องหลบให้ห่างจากซอยเล็ก ฝาผนัง และแม่น้ำโดยเร็ว

                                - ปฏิบัติตามข่าวสารจากช่องทางต่างๆ

                                - เดินไปยังสถานที่หลบภัย ไม่ควรหลบภัยโดยการขับรถ

                                - ควรเตรียมตัวให้พร้อมทุกขณะ โดยเตรียมน้ำ อาหารสำรอง เวชภัณฑ์ วิทยุขนาดเล็ก ไฟฉาย เทียนไขและไม้ขีดไฟ หรือของจำเป็นอื่นๆติดบ้านเอาไว้เสมอ

 

กรณีเกิดอุทกภัยหรือพายุ

ชาวไทยที่มีถิ่นพำนักอยู่ในบริเวณชายฝั่ง หรือในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดวาตภัย ควรปฏิบัติดังนี้

                                - ควรเตรียมตัวให้พร้อมทุกขณะ โดยเตรียมน้ำ อาหารสำรอง เวชภัณฑ์ วิทยุขนาดเล็ก ไฟฉาย เทียนไขและไม้ขีดไฟ เชือกที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร หรือของจำเป็นอื่นๆติดบ้านเอาไว้เสมอ

                                - ติดตามข่าวสารจากช่องทางต่างๆ อย่างใกล้ชิดอยู่เสมอ โดยเฉพาะจากศูนย์เตือนภัยธรรมชาติ

                                - ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด เมื่อเกิดเหตุ โดยเฉพาะหากมีสัญญาณให้อพยพออกนอกพื้นที่   

                                - ตัดสะพานไฟและปิดแก๊สหุงต้มให้เรียบร้อย

                                - ทำร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ

                                - อยู่ในอาคารที่แข็งแรงและอยู่บนที่สูงพ้นระดับที่น้ำเคยท่วมมาก่อน

                                - ไม่ควรขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลาก

 

กรณีถูกสะกดรอยตามเพื่อลักพาตัว

สกัดการติดตาม โดยขับรถให้เร็วขึ้น รายงานให้ จนท. ตร. ทราบ แจ้งเส้นทางที่ขับอยู่และมุ่งหน้าไป พร้อมระบุลักษณะและทะเบียนรถที่ติดตามมาให้ละเอียด และขับเข้าไปยังสถานีตำรวจหรือหน่วยราชการตามแผนที่ 

กรณีโทรศัพท์ลึกลับหรือการข่มขู่ทางโทรศัพท์

ควรพยายามชวนผู้ที่โทรศัพท์มาให้พูดต่อไปเรื่อยๆ นานเท่าที่จะทำได้เพื่อ

1) หาข้อมูลเกี่ยวกับคนร้าย อาทิ เพศ อายุ สำเนียงการพูด ประเมินสภาพจิตใจของผู้ที่โทรศัพท์มา และเสียงประกอบที่สามารถได้ยินจากทางโทรศัพท์ อาทิ เสียงรถไฟ เรือ เครื่องจักร เสียงเพลง เสียงสัตว์ ฯลฯ

2) จดบันทึกรายละเอียดให้มากที่สุด อาทิ วันที่ เวลาโทรมาจากตู้สาธารณะหรือส่วนตัว ฯลฯ

 3) เมื่อวางโทรศัพท์แล้ว ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที โดยเฉพาะถ้าเป็นการขู่วางระเบิด

 ข้อควรกระทำเตรียมพร้อมโดยการเขียนชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ชื่ออาคารใกล้เคียงที่สามารถเป็นสัญลักษณ์ เครื่องหมายเขียนเป็นภาษาสเปน โดยเขียนตัวอักษรใหญ่ติดไว้ใกล้ ๆ โทรศัพท์จะสามารถช่วยไม่ให้ ตื่นตระหนกเวลาโทรศัพท์แจ้งได้

กรณีเกิดการระบาดของโรคระบาดต่างๆ

ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังที่ชุมชน และพยายามอยู่ที่ในที่พักอาศัย ควรติดต่อข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อแจ้งยืนยันที่อยู่และสถานการณ์ความเป็นอยู่และสุขภาพ เพื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้แจ้งข่าวความคืบหน้า และการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมต่อไป

Embajada de Tailandia en México

Dirección: Paseo de las Palmas No.1610 Lomas de Chapultepec México D.F. 11000
Email: thaimex@prodigy.net.mx
Teléfono: (+52-55) 5540 4551, 5540 a 4529
Fax: (52-55) 5540 - 4817

 

Suscríbete al Boletín

Para recibir el boletín mensual de la Embajada, favor de suscribir su correo aqui:

Redes Sociales

fbnewttnewinstnewytnew