4 ขั้นตอนง่ายๆ กับการเดินทางเข้าประเทศไทย ด้วยการจองโรงแรม AQ (Alternative Quarantine/ สถานกักกันทางเลือก)

30 Jun, 2021 Visto 181 veces
(0 votos)
ฟังทางนี้!! 4 ขั้นตอนง่ายๆ กับการเดินทางเข้าประเทศไทย 
 
สำหรับผู้มีสัญชาติไทย (ผ่านด่านทางอากาศ) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป (ไม่รวม Phuket Sandbox Programme) 
 
ลงทะเบียน
 
1.1 เตรียมสำเนาหนังสือเดินทางในรูปแบบ .JPEG/ PDF
 
1.2 ลงทะเบียนขอหนังสือรับรองฯ (COE) ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านเว็บไซต์ coethailand.mfa.go.th
 
1.3 จัดหาตั๋วเครื่องบินและใบจองสถานกักกันทางเลือก (AQ) แบบจ่ายเงินเอง 
 
1.4 ยืนยันการเดินทาง และอัปโหลดเอกสารภายใน 15 วัน และรออนุมัติหนังสือ COE ภายใน 3 วันทำการ 
 
1.5 ดาวน์โหลด COE ได้ที่เมนู ตรวจสอบผล หรืออีเมลแจ้งผลการอนุมัติ 
 
แนวทางสำหรับการจองโรงแรม AQ (Alternative Quarantine/ สถานกักกันทางเลือก)
 
จองกับโรงแรม AQ โดยตรง (เดิมเรียก ASQ)
จองออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาต 
 
เตรียมเช็คอิน
 
2.1 หนังสือเดินทาง หนังสือ COE (ที่ลงนามยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดทางราชการ)
 
2.2 หลักฐานยืนยันการจอง AQ (ต้องระบุวันเข้าพักในวันที่เดินทางถึงประเทศไทย)
 
2.3 อาจมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว้าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 (ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชม. หรือ 96 ชม. ก่อนการเดินทาง ตามข้อกำหนดของสายการบินที่เลือกใช้บริการ) 
 
ระหว่างการเดินทาง
 
โปรดรักษาเอกสารตามข้อ 2 ให้ครบถ้วน 
 
เดินทางถึงประเทศไทย
 
เข้ากักตัวใน AQ (กักตัว 14 วัน) 
 
คำแนะนำ
กรณีที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง ให้ผู้เดินทางติดต่อเลื่อนวันเข้าพักกับโรงแรม AQ ก่อน แล้วจึงติดต่อสถานทูต/ สถานกงสุลเพื่อแก้ไข COE 
 
AQ01
 
Visto 181 veces Modificado por última vez en Jueves, 01 Julio 2021 00:16
Inicia sesión para enviar comentarios

Embajada de Tailandia en México

Dirección: Paseo de las Palmas No.1610 Lomas de Chapultepec México D.F. 11000
Email: thaimex@prodigy.net.mx
Teléfono: (+52-55) 5540 4551, 5540 a 4529
Fax: (52-55) 5540 - 4817

 

Suscríbete al Boletín

Para recibir el boletín mensual de la Embajada, favor de suscribir su correo aqui:

Redes Sociales

fbnewttnewinstnewytnew