ข่าวประชาสัมพัธ์จากจากกรมการจัดหางาน (กกจ.) จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทํางานใน ตปท. ของสมาชิกกองทุนฯ ในทุกกรณี

27 Ago, 2021 Visto 106 veces
(0 votos)

ข่าวประชาสัมพัธ์จากจากกรมการจัดหางาน (กกจ.) จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทํางานใน ตปท. ของสมาชิกกองทุนฯ ในทุกกรณี 

ปัจจุบัน มีสมาชิกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทํางานใน ตปท. ที่เดินทางมาทํางานใน ตปท. ประสบปัญหาต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนหางานครบสัญญาจ้างเนื่องจากได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จํานวนมาก และมีความประสงค์ยื่นคําร้อง ขอรับการสงเคราะห์ช่วยเหลือจากกองทุนฯ 

ผู้ประสงค์ยื่นคำร้องสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารประกอบดังแนบ

https://bit.ly/3zrpxrn

 

Visto 106 veces Modificado por última vez en Lunes, 06 Septiembre 2021 16:00
Inicia sesión para enviar comentarios

Embajada de Tailandia en México

Dirección: Paseo de las Palmas No.1610 Lomas de Chapultepec México D.F. 11000
Email: thaimex@prodigy.net.mx
Teléfono: (+52-55) 5540 4551, 5540 a 4529
Fax: (52-55) 5540 - 4817

 

Suscríbete al Boletín

Para recibir el boletín mensual de la Embajada, favor de suscribir su correo aqui:

Redes Sociales

fbnewttnewinstnewytnew