มุมคนไทย

บริการคนไทย

ข้อมูลสำหรับชาวไทยในเม็กซิโก

 • ชุมชนชาวไทยในเม็กซิโก
 • ร้านอาหารไทยและแหล่งผลิตภัณฑ์จากไทย
 • แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

 • ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศเม็กซิโก
 • การขอวีซ่า
 • สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
 • การเดินทาง
 • ข้อแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยว

 

ข้อมูลสำหรับนักธุรกิจไทย

 • ข้อมูลศักยภาพรัฐต่าง ๆ ในเม็กซิโก
 • เขตเศรษฐกิจพิเศษเม็กซิโก
 • เม็กซิโก 4.0

Thailand Embassy in Mexico

Adress: Paseo de las Palmas No.1610 Lomas de Chapultepec México D.F. 11000
Email: thaimex@prodigy.net.mx
Phone: (+52-55) 5540 4551, 5540 a 4529
Fax: (52-55) 5540 - 4817

 

Subscribe to newsletter

To receive the monthly newsletter from the Embassy, please subscribe your email here: